xxx
Svatováclavský jarmark
28.09.2019, 10:00 - 18:00 | náměstí Svatopluka Čecha


Informace

Pořadatel:
Centrum kultury a vzdělávání, p. o. - Kulturní zařízení Gama
Adresa:
Gen. Píky 13A/2975 702 00 Ostrava
Telefon:
596 611 760/774 905 686