xxx
Přednáška Gabriely Pelikánové: Karel Kotas - architekt, pro kterého se stala Ostrava životní šancí
24.04.2019, 16:30 - 18:00 | Dům umění v Ostravě

z cyklu Ostravsko očima umělců /


Jméno architekta Karla Kotase (1894-1973), žáka Jana Kotěry, začíná být s Ostravou spojováno kolem roku 1925. Tehdy se stal referentem stavebního odboru města, v jehož kompetenci bylo provádění dozoru nad výstavbou Nové radnice. V oblasti projektování měl však Karel Kotas i vlastní ambice. Již v roce 1927 se zúčastnil architektonické soutěže na novostavbu Moravsko-ostravské spořitelny, kterou přes značnou konkurenci vyhrál. Další úspěch se dostavil vzápětí, kdy získal zakázku výstavby filiálky obchodního domu Brouk a Babka na Smetanově náměstí. Třetí jeho výjimečnou realizací veřejné budovy v Ostravě byla italská pojišťovna Adriatica di Sicurtà na rohu Puchmajerovy a Zámecké ulice. Všechny tyto stavby vytvořil v ryze modernistickém duchu se zjevnými prvky funkcionalismu.
Projektů podepsaných Kotasovým jménem je v našem městě daleko víc. Važme si jich. Když v roce 1932 odešel do Prahy, jeho práce již byla za zenitem. Tak kvalitní a různorodou architekturu, jako v našem městě, už jinde nevytvořil.

vstup volný


Informace

Pořadatel:
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o.
Adresa:
Dům umění, Jurečkova 9, 702 00 Ostrava 1
Telefon:
+420 596 115 425